08 kwiecień 2022 POZNAŃ ISO 9001

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015” (sala: KOCHTEX ul. Towarowa 35).