01-02 luty 2019 POZNAŃ ISO 9001

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015”
01-02 luty Poznań (sala: KOCHTEX ul. Towarowa 35). Cena 490 zł brutto.