01 grudzień GLIWICE ISO 17025

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”
01 grudzień Gliwice (sala: Technopark). Cena 650 zł brutto.