15 KWIECIEŃ 2023 OPOLE ISO 17025

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: Eurosilesia). Cena 850 zł brutto.