04 marzec 2022 WROCŁAW ISO 17025

„System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: 2xTAK ul. Kromera 46). Cena 550 zł brutto.