05 grudzień WROCŁAW ISO 17025

„System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”
05 grudzień WROCŁAW (sala: 2xTAK ul. Kromera 46). Cena 650 zł brutto.