06 grudzień 2019 GLIWICE ISO 17025

“System Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: CITT ul. Banacha 7). Cena 650 zł brutto.