22-23 kwiecień 2022 GLIWICE ISO 17025

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: Technopark Gliwice).