07-08 grudzień KRAKÓW ISO 17025

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”
07-08 grudzień Kraków (sala: Europrofes Al. Krasińskiego 10/4). Cena 650 zł brutto.