09 GRUDZIEŃ 2022 POZNAŃ ISO 17025

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: OMEGA ul. Dąbrowskiego 79A). Cena 850 zł brutto.