11-12 styczeń 2019 WROCŁAW ISO 17025

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”
11-12 styczeń Wrocław (sala: 2xTAK ul. Kromera 46). Cena 650 zł brutto.