11 kwiecień 2019 GLIWICE ISO 9001

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015” (sala: Technopark). Cena 490 zł brutto.