11 maj 2019 OPOLE ISO 17025

“System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: NOVA, ul. Reymonta 29). Cena 650 zł brutto.