12-13 styczeń OPOLE ISO 17025

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005”
12-13 styczeń Opole (sala: NOVA, ul. Reymonta 29). Cena 590 zł brutto.