12 czerwiec RZESZÓW ISO 17025 (nowelizacja)

System zarządzania w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018″.
12 czerwiec Rzeszów (sala: al. J. Piłsudskiego 31). Cena 550 zł brutto.