14 grudzień OPOLE ISO 17025

„System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”
14 grudzień Opole (sala: NOVA ul. Reymonta 29). Cena 650 zł brutto.