13-14 październik ŁÓDŹ ISO 9001

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015”
13-14 październik Łódź (sala: ul. Grabińska 43). Cena 590 zł brutto.