16 maj 2019 POZNAŃ ISO 17025

“System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: KOCHTEX ul. Towarowa 35). Cena 650 zł brutto.