17-18 maj 2019 WROCŁAW ISO 17025

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: 2xTAK ul. Kromera 46). Cena 650 zł brutto.