17 grudzień GLIWICE ISO 17025

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005” 17 grudzień Gliwice (sala: Technopark). Cena 590 zł brutto.

Dodaj komentarz