25-26 marzec 2022 RZESZÓW ISO 17025

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018″ (sala: al. J. Piłsudskiego 31). Cena 650 zł brutto.