2-3 marzec KATOWICE ISO 9001

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015”
02-03 marzec Katowice (sala: ul. Klimczoka 6). Cena 590 zł brutto.