„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005” 22-23 kwiecień Opole (sala: Studio Badań Jakościowych ul. Powstańców Śląskich 26/2). Cena 590 zł brutto.