„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005” 20-21 maj Wrocław (sala: 2xTAK ul. Kromera 46). Cena 590 zł brutto.