„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005” 29 listopad Warszawa (sala: Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A). Cena 650 zł brutto.