„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015”
15-16 maj Warszawa (sala: Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A). Cena 590 zł brutto.

Norma dotycząca kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących została znowelizowana. Norma zostanie wdrożona do zbioru PN jako PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w marcu 2018 r. (w języku angielskim) dzięki pracy KT 6 ds. Systemów Z...