Norma dotycząca kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących została znowelizowana. Norma zostanie wdrożona do zbioru PN jako PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w marcu 2018 r. (w języku angielskim) dzięki pracy KT 6 ds. Systemów Z...