„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015”
15-16 maj Warszawa (sala: Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A). Cena 590 zł brutto.