“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: Europejskie Centrum Edukacyjne ul. Szpitalna 17A). Cena 650 zł brutto.