23 listopad WARSZAWA ISO 17025

„System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”
23 listopad Warszawa (sala: AS-BUD Centrum Konferencyjne Al. Jerozolimskie 81). Cena 650 zł brutto.