26-27 czerwiec KATOWICE ISO 14001

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015”
26-27 czerwiec Katowice (sala: ul. Klimczoka 6). Cena 590 zł brutto.