18 marzec 2022 KATOWICE ISO 14001

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015” (sala: ul. Klimczoka 6). Cena 590 zł brutto.