25-26 październik 2019 ŁÓDŹ ISO 17025

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: Campoverde ul. Grabińska 43). Cena 650 zł brutto.