28-29 maj WROCŁAW ISO 9001

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015”
28-29 maj Wrocław (sala: 2xTAK ul. Kromera 46). Cena 590 zł brutto.