28 kwiecień 2020 KRAKÓW ISO 17025

“Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” (sala: Europrofes Al. Krasińskiego 10/4). Cena 650 zł brutto.