9-10 luty GDAŃSK ISO 9001

„Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji wg normy PN-EN ISO 9001:2015”
09-10 luty Gdańsk (sala: ul. Lęborska 3b). Cena 590 zł brutto.