Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności wg PN-EN ISO 22000:2018

CEL SZKOLENIA:

Samodzielne planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie wewnętrznych auditów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2018.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wymagania normy 22000 z zakresu:
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne
  • Ocena efektów działania
  • Doskonalenie
  • Elementy HACCP
 2. Audit:
  • Omówienie i podział auditów
  • Kryteria auditu
  • Wymagania stawiane auditorom
  • Proces auditu
  • Przygotowanie do auditu
  • Plan auditu
  • Spotkanie otwierające
  • Spotkanie zamykające
  • Raport z auditu

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 22000:2018 i zasad auditowania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności wg PN-EN ISO 22000:2018” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych w organizacjach łańcucha żywnościowego.

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: quallab.szkolenia@gmail.com