Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001

CEL SZKOLENIA:

Samodzielne planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie wewnętrznych auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001. Szkolenie uwzględnia różne techniki auditowania na zgodność z wymaganiami systemowymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz korzyści z jego wprowadzenia
 2. Terminologia
 3. Interpretacja normy PN-ISO 45001
 4. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 5. Audit systemu zarządzania:
  • Omówienie i podział auditów
  • Kryteria auditu
  • Wymagania stawiane auditorom
  • Proces auditu
  • Przygotowanie do auditu
  • Plan auditu
  • Spotkanie otwierające
  • Formułowanie pytań, dokumentowanie dowodów
  • Formułowanie niezgodności, spostrzeżeń
  • Spotkanie zamykające
  • Raport z auditu

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-ISO 45001 i zasad auditowania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych.

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: quallab.szkolenia@gmail.com