Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w organizacji wg normy PN-EN ISO 9001

CEL SZKOLENIA:

Samodzielne planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001. Szkolenie uwzględnia różne techniki auditowania na zgodność z wymaganiami systemowymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zasad działania systemu zarządzania jakością w organizacji i korzyści z jego wprowadzenia
 2. Terminologia
 3. Odpowiedzialność kierownictwa
 4. Podejście procesowe, cele, wskaźniki
 5. Zasoby
 6. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
 7. Audit Systemu Zarządzania Jakością:
  • Omówienie i podział auditów
  • Kryteria auditu
  • Wymagania stawiane auditorom
  • Proces auditu
  • Przygotowanie do auditu
  • Plan auditu
  • Spotkanie otwierające
  • Formułowanie pytań, dokumentowanie dowodów – ćwiczenia praktyczne
  • Formułowanie niezgodności, spostrzeżeń – ćwiczenia praktyczne
  • Spotkanie zamykające
  • Raport z auditu

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 9001 i zasad auditowania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001” na podstawie którego potwierdza się kwalifikacje do samodzielnego przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych.

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: quallab.szkolenia@gmail.com