Audyty

Audit jest najlepszym narzędziem doskonalącym w Organizacji dającym pewność, co do skuteczności wdrożonego systemu zarządzania. Dodatkowo normy ISO dotyczące systemów zarządzania obligują, aby Organizacje przeprowadzały audity wewnętrzne zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Klienci którzy chcą przeprowadzić u siebie audit pierwszej strony (wewnętrzny), mogą skorzystać z naszej bogatej oferty auditów. Nasz zespół doświadczonych auditorów wykonuje audity na zgodność z normami:

  • PN-EN ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”
  • PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
    i wzorcujących”
  • PN-ISO 45001 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania”
  • PN-EN ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”
  • PN-EN ISO/IEC 27001 „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”
  • PN-EN ISO 22000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego”
  • System ochrony danych osobowych zgodny z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
audyty iso
audyt iso

Audit ma na celu potwierdzenie spełnienia określonych wcześniej wymagań, dodatkowo szukamy możliwości doskonalenia, aby ułatwić pracę i ewentualnie podpowiedzieć jak ”uszczuplić” obecną dokumentację (Lean Management) lub wprowadzić ciekawe narzędzia.
To Klient jest odbiorcą naszych auditów, dlatego zawsze ustalamy kryteria auditu dostosowane do potrzeb Klienta.
Do każdego podchodzimy indywidualnie, dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia odpowiedniej współpracy.
Gwarantujemy pomyślne uzyskanie certyfikacji lub akredytacji przez jednostki zewnętrzne lub zwrot kosztów.