SZKOLENIA ISO 9001

PN-EN ISO 9001:2015-10 jest uznawaną międzynarodową normą dla certyfikacji wymagań jakościowych, preferowaną jako dokument odniesienia oceny działania organizacji dla ponad pół miliona organizacji w 159 krajach.

Ustanowienie systemów jakości jest coraz bardziej popularną i efektywną metodą osiągania celów. Przedsiębiorstwa dochodzą do wniosku, że systemy jakości nie tylko polepszają ogólną efektywność ekonomiczną, ale znacznie umacniają ich pozycję na rynku i zwiększają zaufanie Klientów.

Jak przedsiębiorstwo może skorzystać z ISO 9001?

Norma została zaktualizowana w 2015 roku i zastąpiła wersję z roku 2008. Jedną z zalet normy PN-EN ISO 9001:2015-10 jest możliwość jej stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i dostarczany wyrób.

Korzyści związane z certyfikowanym systemem zarządzania ISO 9001

  • Poprawa produktu, procesu oraz jakości usług
  • Podniesienie poziomu zadowolenia klienta
  • Poprawę wydajności, zmniejszenie strat
  • Może być narzędziem konkurencyjnym
  • Jest obligatoryjnym wymogiem lub oczekiwaniem w niektórych sektorach przemysłu