Nowelizacja normy PN-EN ISO 9001

W dniu 7-10-2015 została wydana długo oczekiwana nowelizacja normy PN-EN ISO 9001. Sama koncepcja normy nie zmieniła się, natomiast pojawiły się znaczące różnice w stosunku do poprzedniego wydania:
– wyraźne wymaganie dotyczące podejścia opartego na ryzyku
w celu wsparcia i poprawy zrozumienia oraz stosowania podejścia procesowego,
– mniej nakazowe wymagania,
– większa elastyczność w odniesieniu do dokumentacji,
– ułatwienie stosowania przez organizacje usługowe,
– wymaganie określenia granic QMA,
– większy nacisk na kontekst organizacji,
– większe wymagania w odniesieniu do przywództwa,
– większy nacisk na osiąganie pożądanych wyników procesów w celu zwiększenia zadowolenia klienta. Organizacje, które mają wdrożony system zarządzania zgodny
z PN-EN ISO 9001, w ciągu 3 lat powinny dostosować swoje systemy do nowego wydania normy.