System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001

CEL SZKOLENIA:

Znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001
umożliwiająca samodzielne tworzenie dokumentacji systemu zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz korzyści z jego wprowadzenia
  2. Terminologia
  3. Interpretacja wymagań normy PN-ISO 45001
  4. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  5. Rola auditu w doskonaleniu systemu

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-ISO 45001. Po ukończeniu egzaminu
z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy i kompetencje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: quallab.szkolenia@gmail.com