System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001

CEL SZKOLENIA:

Znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001
umożliwiająca samodzielne tworzenie dokumentacji systemu zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz korzyści z jego wprowadzenia
  2. Terminologia
  3. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001
  4. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  5. Rola auditu w doskonaleniu systemu.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 27001. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy i kompetencje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: quallab.szkolenia@gmail.com