System zarządzania jakością w organizacji wg normy PN-EN ISO 9001

CEL SZKOLENIA:

Znajomość systemu zarządzania jakością w organizacji wg normy PN-EN ISO 9001
umożliwiająca samodzielne tworzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie zasad działania systemu zarządzania jakością w organizacji i korzyści z jego wprowadzenia
  2. Terminologia
  3. Odpowiedzialność kierownictwa
  4. Podejście procesowe, cele, wskaźniki
  5. Zasoby
  6. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
  7. Rola auditu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 9001. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „System zarządzania jakością w organizacji wg normy PN-EN ISO 9001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: quallab.szkolenia@gmail.com