Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy PN-EN ISO 22000

CEL SZKOLENIA:

Znajomość systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2018 umożliwiająca samodzielne tworzenie dokumentacji systemu zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wymagania normy 22000 z zakresu:
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne
  • Ocena efektów działania
  • Doskonalenie
 2. Elementy HACCP

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 22000:2018. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2018” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: quallab.szkolenia@gmail.com